Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Daneš: Kultura a struktura českého jazyka

Ivo Vasiljev

[Book reviews]

(pdf)

František Daneš: Kultura a struktura českého jazyka

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 74 (2013), number 1, pp. 67-72

Previous Jiří Homoláč: Nad knihou o jazykovém managementu v kontaktových situacích

Next Jana Hoffmannová, Petr Kaderka: Za Světlou Čmejrkovou