Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sociolingvistické sympozium v Berlíně

Petr Kaderka, Marián Sloboda, Tamah Sherman, Kamila Mrázková, Vít Dovalil, Martin Havlík

[Chronicles]

(pdf)

Sociolinguistics Symposium in Berlin

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 74 (2013), number 3, pp. 227-236

Previous Jan Chovanec: Patrick Studer – Iwar Werlen (eds.): Linguistic Diversity in Europe: Current Trends and Discourses

Next Ludmila Uhlířová: Homo bohemicus 2011