Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Call for Papers: English in business and commerce: Interactions and policies

[Notice]

(pdf)

Call for Papers: English in business and commerce: Interactions and policies

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 74 (2013), number 3

Previous Ludmila Uhlířová: Homo bohemicus 2011

Next Alexandra Jarošová: Problém rozsahu vidovej korelácie: zisťovanie možností za hranicami imperfektivizácie a mutácie