Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zdenka Rusínová: Pokušení struktury

Pavlína Jínová

[Book reviews]

(pdf)

Zdenka Rusínová: Pokušení struktury

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 74 (2013), number 4, pp. 298-302

Previous Veronika Štěpánová: Pojetí výslovnosti v českých výkladových slovnících (výzva k diskusi)

Next Michael Betsch: Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech