Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Call for Papers: 3rd LINEE+ International Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time

[Notice]

(pdf)

Call for Papers: 3rd LINEE+ International Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 74 (2013), number 4

Previous Björn Jernudd: On the occasion of J. V. Neustupný’s 80th birthday

Next Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních