Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe; Izabela Łuc – Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność

Irena Bogoczová

[Book reviews]

(pdf)

Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe; Izabela Łuc – Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 1, pp. 65-70

Previous Robert Adam: F. Xavier Vila (ed.): Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges

Next Josef Štěpán: Ondřej Pešek: Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině