Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ondřej Pešek: Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině

Josef Štěpán

[Book reviews]

(pdf)

Ondřej Pešek: Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 1, pp. 70-76

Previous Irena Bogoczová: Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe; Izabela Łuc – Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność

Next František Čermák: Ivo Vasiljev – Nguyễn Quyết Tiến: Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt / Velký učební česko-vietnamský slovník, 1: A–G