Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Cvičebnice němčiny

K. Hais

[Chronicles]

(pdf)

-

Mezi novými učebnicemi němčiny zaslouží si pozornosti pro svůj rozsah a důkladnost kniha Německy dokonale bez učitele od Dr. B. Soukupa a Dr. R. v. Ziteka.[1] Je určena pro samouky bez ohledu na jejich předchozí vzdělání a obsahuje tedy velmi důkladné části mluvnické, zvláště s počátku, kde jsou podrobně vysvětlovány i nejzákladnější mluvnické pojmy. Slova o „nově vytvořené jazykové metodě“ na titulním listě a v úvodě jsou jistě míněna jenom jako nakladatelská reklama. Postup je tento: německý tekst s připojenými slovíčky, mluvnický výklad, překlad německého tekstu do češtiny (pro kontrolu a zpětné překládání), cvičení a vypracování úloh z předcházející lekce, rozhovory, překlady rozhovorů, přepis hlavního tekstu frakturou. Lekcí je dvaapadesát a vyčerpávají popisně i konversačně značnou část témat z běžného života, v druhé polovině pak věnují náležitou pozornost i terminologii odborné, zvl. úřední. V této druhé polovině je těžiště knihy, zde najde pokročilý žák mnohé, co dosud marně hledal v jiných učebnicích nebo co tam nalézal jenom kuse. Začátečníka odradí spousta látky a mluvnických pouček nahromaděných v prvních lekcích, bez učitele těžko rozliší důležité od méně důležitého a brzy se utopí v pravidlech, vzorech, výjimkách a slovíčkách; je to však znamenité repetitorium pro žáka pokročilého. V části o výslovnosti a ve fonetických přepisech v prvních lekcích vadí nejednotné označování délek (jednou čárkou, jindy zvláštním písmenem). Caesar a Cicero se vyslovují podle Siebse jenom s c nikoli k, Violine a Vers s v, nikoli f, Physik s y, Stil [štíl] nikoli [styl].


[1] Nakl. F. Strnadel a spol. v Praze. VIII + 876 s. Cena K 255 —.

Slovo a slovesnost, volume 7 (1941), number 4, p. 223

Previous Bohuslav Havránek: Nářečí v regionalistické literatuře moravské

Next Přednášky v Pražském linguistickém kroužku