Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Durk Gorter – Heiko F. Marten – Luk Van Mensel (eds.): Minority Languages in the Linguistic Landscape

Slavomíra Ferenčuhová

[Book reviews]

(pdf)

Durk Gorter – Heiko F. Marten – Luk Van Mensel (eds.): Minority Languages in the Linguistic Landscape

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 2, pp. 142-145

Previous Stanislava Kloferová: Nářeční kontakty německo-české ve třetím tisíciletí: k výzkumu historických německých nářečí v České republice

Next Jasňa Pacovská: James W. Underhill: Creating Worldviews: Metaphor, Ideology and Language