Časopis Slovo a slovesnost
en cz

O Komárkově teorii morfologie

Božena Bednaříková

[Discussion]

(pdf)

On Miroslav Komárek’s theory of morphology

A B S T R A C T
The article is devoted to the Czech linguist Miroslav Komárek, both to commemorate his 90th birthday (which he unfortunately can no longer celebrate) and to provide insight into his theory of morphology and later morphological work inspired by it. The first part reflects morphology in the context of grammatical descriptions before Komárek, comparing them with the methodology of the Prague School’s functional structuralism. The second part shows that the Mathesius-inspired direction of grammatical description, from function to form, resonates with the conceptual efforts of the generation of the 1970s and their concept of academic grammar. On the other hand, it demonstrates the incompatibility of word-formational and morphological descriptions, an issue which was a part of Komárek’s morphological endeavors. The main part of the article analyzes Komárek’s most important conceptual morphological efforts, i.e. Příspěvky k české morfologii (Komárek 1978), the two basic pillars of which are the theory of word classes and word structure analysis. The last part shows the (non-) inspiration in several post-Komárek word-formational and morphological descriptions, especially in current projects which aim to create a new academic grammar of the Czech language.

Key words: morphology, word formation, functional structuralism, word classes, word structure, academic grammar
Klíčová slova: morfologie, slovotvorba, funkční strukturalismus, slovní druhy, stavba slova, akademická mluvnice

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra bohemistiky FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
bozena.bednarikova@upol.cz

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 3, pp. 200-219

Previous Александр Бондарко: К вопросу о соотношении центра и периферии в структуре грамматических единств

Next Kamila Mrázková: Lesley Milroyová – Matthew Gordon: Sociolingvistika: Metody a interpretace