Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Fonetická zastavení Františka Daneše

Zdena Palková

[Chronicles]

(pdf)

František Daneš’s work on phonetics

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 3, pp. 227-230

Previous Wolfgang U. Dressler: In celebration of Prof. Daneš’s 95th birthday

Next Marián Sloboda: Konference o jazyku a superdiverzitě