Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě

Jan Chromý

[Articles]

(pdf)

The influence of intralinguistic factors on the usage of prothetic v- in the Prague vernacular

A B S T R A C T
The aim of this paper is to analyse the intralinguistic factors which influence the usage of prothetic v- in the Prague vernacular. The analysis is based on linguistic interviews (each approximately 1 hour long) with 18 native Prague vernacular speakers between 20 and 30 years old. The material comprises a total of 3359 instances of the variable. Based on a binomial mixed model, it is concluded that the usage of v- is best explained by these predictors: gender, token length (counted in phonemes), prefixation, word class, the position of the variable (at the beginning vs. inside the word) and borrowedness of the word. On the other hand, phonological variables did not show any effect. A comparison of these data with the data from a study by Pavel Jančák (1974) suggests that the usage of v- in the Prague vernacular is on the slow decline.

Key words: prothetic v-, variation analysis, Prague vernacular, Common Czech, binomial mixed model
Klíčová slova: protetické v-, variační analýza, běžná mluva v Praze, obecná čeština, binomický smíšený model

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jan.chromy@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 1, pp. 21-38

Previous Pavel Machač, Magdalena Zíková: Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality

Next Lucie Jílková: Vejdu do pokoje svých synů a ptám se šeptem: „Spíš?“: K možnostem výzkumu šeptání v běžné komunikaci