Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Inna Tylkowski: Vološinov en contexte: Essai d’épistémologie historique

Jiří Kraus

[Book reviews]

(pdf)

Inna Tylkowski: Vološinov en contexte: Essai d’épistémologie historique

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 1, pp. 59-64

Previous Lucie Jílková: Vejdu do pokoje svých synů a ptám se šeptem: „Spíš?“: K možnostem výzkumu šeptání v běžné komunikaci

Next Irena Vaňková: Alena Bohunická: Variety metafory