Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Alena Bohunická: Variety metafory

Irena Vaňková

[Book reviews]

(pdf)

Alena Bohunická: Variety metafory

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 1, pp. 65-70

Previous Jiří Kraus: Inna Tylkowski: Vološinov en contexte: Essai d’épistémologie historique

Next Zuzana Děngeová, Michaela Lišková, Zdeňka Opavská, Vojtěch Veselý: Klára Buzássyová – Bronislava Chocholová – Nicol Janočková (eds.): Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej