Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Spatial cases in Hittite: 100 years since Bedřich Hrozný’s deciphering of the Hittite language

Dita Frantíková

[Discussion]

(pdf)

Směrové pády v chetitštině: 100 let od rozluštění chetitštiny českým vědcem Bedřichem Hrozným

A B S T R A C T
Hittite grammar has been of great interest to comparative linguistics ever since it was deciphered by Bedřich Hrozný in 1915 and published in 1917 as Die Sprache der Hethiter (SH). Here we find the first description of the Hittite nominal system. In this article, I focus on the spatial cases as described by Hrozný and as they are understood today. In Part 1, I present the background of Hrozný’s research. In part 2, spatial cases and their internal structure are outlined. In Part 3, I discuss the Hittite spatial cases as described in SH and as understood by contemporary researchers, with a focus on the basis for possible misunderstandings. Part 4 provides an overview of later research regarding the nominal system, and especially the spatial cases. The conclusion summarizes the comparison of Die Sprache der Hethiter and contemporary research.

R É S U M É
Článek interpretuje koncepci směrových pádů v historicky první gramatice chetitštiny Die Sprache der Hethiter, jejímž autorem byl Bedřich Hrozný. Podle dobových ohlasů se zdá, že nejproblematičtější oblastí v celém nominálním systému byly směrové pády. Důvodem je patrně to, že jejich interpretaci je třeba založit na sémantickém výkladu klauze, neboť rozbor syntaktických prostředků nám při interpretaci příliš nepomůže. Bedřich Hrozný byl první, kdo chetitské směrové pády klasifikoval, avšak ani u jednoho ze tří pádů (lokativu, alativu a ablativu) nebyl jeho popis přesný a brzy byl v pracích jiných autorů revidován. Článek se po teoretickém úvodu zabývá rozborem Hrozného příkladů a porovnává jeho rozbor s tím, jak směrovým pádům rozumí dnešní chetitologie. V poslední části je uveden přehled dalšího bádání.

Key words: spatial nominal case, Hittite, Bedřich Hrozný, Die Sprache der Hethiter

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Institute of Comparative Linguistics, Faculty of Arts, Charles University in Prague
Celetná 20, 116 38 Praha 1, Czech Republic
dita.frantikova@gmail.com

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 3, pp. 215-231

Previous Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, Jarmila Panevová: Shoda doplňku v reflexivních konstrukcích v češtině

Next Daniela Slančová: Erzsébet Barát – Patrick Studer – Jiří Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity