Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Memories of J. V. Neustupný

Lisa Fairbrother

[Chronicles]

(pdf)

Memories of J. V. Neustupný

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 4, pp. 308-310

Previous Jaroslav David: Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny

Next Kamil Barbierik, Vladimír Jarý, Pavla Kochová, Michaela Lišková: 16. kongres Euralexu v Itálii