Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Michael Billig: Learn to Write Badly: How to Succeed in the Social Sciences

Kamila Etchegoyen Rosolová

[Book reviews]

(pdf)

Michael Billig: Learn to Write Badly: How to Succeed in the Social Sciences

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 77 (2016), number 1, pp. 70-74

Previous František Martínek: Ke kritice Slovníku současné češtiny

Next Irena Vaňková: Jana Bílková: Tautologie a kontradikce v češtině