Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě

Jiří Homoláč, Kamila Mrázková, Jitka Veroňková

[Discussion]

(pdf)

Prothetic v- caught between rhetoric and statistics: On the article “The influence of intralinguistic factors on the usage of prothetic v- in the Prague vernacular”

A B S T R A C T
This text is a critical response to Jan Chromý’s article “The influence of intralinguistic factors on the usage of prothetic v- in the Prague vernacular” (Slovo a slovesnost 76, 2015:21–38). Using methods from variationist sociolinguistics, Chromý made a significant contribution to the existing understanding of the intralinguistic factors influencing the usage of prothetic v-. In addition, he drew some conclusions about the impact of gender on the variable (v) and about linguistic change, asserting that the variant /v/ in the Prague vernacular is in decline. However, neither claim is justified by the findings presented in the article. The analyzed sample of speakers is too small to allow for generalizations regarding the correlation between gender and the use of the variable (v); moreover, Chromý does not take into consideration the high variability of prothetic v- use among individual female speakers. With regard to the supposed decline of prothetic v-, this conclusion is based on Chromý’s comparison between his own sample and Jančák’s research from the 1970s, but these samples are incomparable because the sociodemographic profiles of their informants differ. Chromý justifies this comparison according to the apparent time hypothesis, but, as we argue, the apparent time hypothesis cannot be successfully applied here.

Key words: variationist sociolinguistics, prothetic v-, apparent time hypothesis, gender, Prague vernacular
Klíčová slova: variační sociolingvistika, protetické v-, hypotéza dobového zakotvení, věkové odstupňování, gender, běžná mluva v Praze

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
jiri.homolac@seznam.cz
mrazkova@ujc.cas.cz

Fonetický ústav FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jitka.veronkova@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 77 (2016), number 2, pp. 143-154

Previous Tomáš Duběda: Empirické mapování výslovnostního úzu u cizích slov

Next Alena Bohunická: Světla Čmejrková – Martin Havlík – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Jiří Zeman: Styl mediálních dialogů