Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Anne-Claude Berthoud – François Grin – Georges Lüdi (eds.): Exploring the Dynamics of Multilingualism: The DYLAN Project

Jiří Nekvapil

[Book reviews]

(pdf)

Anne-Claude Berthoud – François Grin – Georges Lüdi (eds.): Exploring the Dynamics of Multilingualism: The DYLAN Project

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 77 (2016), number 3, pp. 219-224

Previous Tamah Sherman, Magdalena Antonia Hromadová, Helena Özörencik, Eliška Zaepernicková, Jiří Nekvapil: Two sociolinguistic perspectives on multilingual families

Next Ivana Kolářová: Oldřich Uličný – Ondřej Bláha (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 6: Úvahy o české morfologii