Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jana Kusová: Morphologische Varianz der peripheren Substantivparadigmen im geschriebenen Gegenwartsdeutsch: schwache Maskulina, starke Feminina und gemischte Substantive

Vít Dovalil

[Book reviews]

(pdf)

Jana Kusová: Morphologische Varianz der peripheren Substantivparadigmen im geschriebenen Gegenwartsdeutsch: schwache Maskulina, starke Feminina und gemischte Substantive

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 2, pp. 164-169

Previous Stephanie Rudwick: Dick Smakman – Patrick Heinrich (eds.): Globalising Sociolinguistics: Challenging and Expanding Theory

Next Ludmila Uhlířová: Martina Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983)