Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pavla Kochová – Zdeňka Opavská (eds.): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

Martina Ivanová

[Book reviews]

(pdf)

Pavla Kochová – Zdeňka Opavská (eds.): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 2, pp. 176-182

Previous Ludmila Uhlířová: Martina Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983)

Next Eva Flanderková: Eva M. Fernándezová – Helen Smithová Cairnsová: Základy psycholingvistiky