Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda

Bohumil Fořt

[Book reviews]

(pdf)

Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 3, pp. 260–263

Previous Jana Hoffmannová: Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo

Next Martin Šemelík, Tomáš Koptík: František Štícha: Česko-německá srovnávací gramatika