Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Petr Pořízka: Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely, nástroje

Jiří Mírovský

[Book reviews]

(pdf)

Petr Pořízka: Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely, nástroje

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 4, pp. 349-352

Previous Ekaterina Lapshinova-Koltunski, Maciej Ogrodniczuk: Šárka Zikánová – Eva Hajičová – Barbora Hladká – Pavlína Jínová – Jiří Mírovský – Anna Nedoluzhko – Lucie Poláková – Kateřina Rysová – Magdaléna Rysová – Jan Václ: Discourse and Coherence: From the Sentence Structure to Textual Relations

Next Vít Dovalil: Pluricentrické jazyky a jejich nedominantní variety