Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mia Halonen – Pasi Ihalainen – Taina Saarinen (eds.): Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparison

Jan Dlask, Lenka Fárová

[Book reviews]

(pdf)

Mia Halonen – Pasi Ihalainen – Taina Saarinen (eds.): Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparison

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 1, pp. 70-76

Previous Petr Zemánek: Abdulkafi Albirini: Modern Arabic Sociolinguistics: Diglossia, Variation, Codeswitching, Attitudes and Identity

Next Zdeňka Hladká: František Čermák – Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník