Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Acta onomastica

[Notice]

(pdf)

Acta onomastica

Časopis ACTA ONOMASTICA je jediné české recenzované vědecké periodikum zabývající se problematikou vlastních jmen. Byl založen v roce 1960 jako Zpravodaj Místopisné komise ČSAV (později vycházel pod názvem Onomastický zpravodaj). Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření časopisu v něm publikují nejen lingvisté, ale i vědci z jiných oborů. Příspěvky jsou především v češtině, slovenštině, polštině, ruštině, němčině a angličtině.

Ročník 53, 2017 přináší třináct statí, které se zabývají autorskou produkcí literárních proprií, etymologií místního jména Kadaň/Kaaden, středověkými místními jmény odkazujícími k církvi, baskickou toponymií v Novém světě, pojmenováními Boha v ukrajinských lidových písních, motivací názvů slovenských horolezeckých cest, změnami vlastních jmen německého původu po roce 1945, identifikačními sufixy v obměnách osobních jmen v oblasti Volyňského Polesí, zoonymy v srbské poezii, vývojem antroponymického paradigmatu na moravském venkově v 15. a 16. století, procesem vývoje ženských příjmení ve farnosti jedinověrců ve 2. polovině 19. století, grafemickým systémem v čínských antroponymech nebo toponymy v názvech českých hraných filmů. U příležitosti 100. výročí založení časopisu Naše řeč přináší aktuální ročník časopisu Acta onomastica bibliografii onomastických příspěvků publikovaných v Naší řeči v letech 1917–1945.

 

■   ■   ■

 

Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.

Vedoucí redaktor: Pavel Štěpán (stepan@ujc.cas.cz)

Výkonná redaktorka: Žaneta Dvořáková (z.dvorakova@ujc.cas.cz)

Vychází jedenkrát ročně. ISSN 1211-4413

 

Předplatné zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r. o.,

Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00, Praha 9 – Horní Počernice; http://www.send.cz

Cena ročního předplatného: 185 Kč

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 1, p. 80

Previous Zdeňka Hladká: František Čermák – Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník

Next Jakub Češka: Zrod Hrabalova spisovatelství: Lektorské řízení Hrabalovy tvorby v nakladatelství Československý spisovatel v první polovině šedesátých let