Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Konkurence variant oni sázejí a oni sází – historie a současnost

Pavel Sojka

[Articles]

(pdf)

The Czech verb forms oni sázejí and oni sází – past and present

A B S T R A C T
The aim of this paper is to describe and analyse the long-term process of paradigm levelling within the IV-verb-class of Czech verbs. This process has been in progress since as early as the 17th century. While in its first stage, the ending -ejí spread to the verbs of the prosí and trpí conjugation types, at the end of the 19th century the development began to move in the opposite direction. In 1993, the process finally resulted in the oni sází form being codified alongside the oni sázejí form. However, three inquiries into this variation in the sphere of public communication show that the form occurs in spoken texts rather than in written ones and that its incidence varies from verb to verb. The more frequent incidence of the form was only detected in a small group of verbs.

Key words: IV-verb-class, sázet conjugation type, Standard Czech, morphological variation
Klíčová slova: 4. prézentní třída, vzor sází, spisovná čeština, morfologická variantnost

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka PedF UK
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
pavel.sojka@pedf.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 2, pp. 122-140

Previous Jakub Češka: Zrod Hrabalova spisovatelství: Lektorské řízení Hrabalovy tvorby v nakladatelství Československý spisovatel v první polovině šedesátých let

Next Kamila Mrázková, Jiří Homoláč: Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny