Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nkonko M. Kamwangamalu: Language Policy and Economics: The Language Question in Africa

Stephanie Rudwick

[Book reviews]

(pdf)

Nkonko M. Kamwangamalu: Language Policy and Economics: The Language Question in Africa

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 2, pp. 162-166

Previous Marek Nekula: Jana Marková: Religiöse Konzepte im tschechischen nationalen Diskurs (1860–1885)

Next Bohumil Vykypěl: In memoriam Mirek Čejka (31. 8. 1929 – 27. 12. 2017)