Časopis Slovo a slovesnost
en cz

In memoriam Mirek Čejka (31. 8. 1929 – 27. 12. 2017)

Bohumil Vykypěl

[Chronicles]

(pdf)

In memoriam Mirek Čejka (31. 8. 1929 – 27. 12. 2017)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 2, pp. 167-168

Previous Stephanie Rudwick: Nkonko M. Kamwangamalu: Language Policy and Economics: The Language Question in Africa

Next Magda Ševčíková, Jarmila Panevová: Hranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves