Časopis Slovo a slovesnost
en cz

István Lanstyák – Gabriela Múcsková – Jozef Tancer (eds.): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku

Helena Özörencik

[Book reviews]

(pdf)

István Lanstyák – Gabriela Múcsková – Jozef Tancer (eds.): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 3, pp. 251-255

Previous Lisa Fairbrother: Georges Lüdi, Katharina Höchle Meier & Patchareerat Yanaprasart (eds.): Managing Plurilingual and Intercultural Practices in the Workplace: The Case of Multilingual Switzerland

Next Halina Zawiszová, Jiří Nekvapil: Páté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu