Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Trávníček (1888–1961): poznámky k životu a dílu

Martina Šmejkalová

[Articles]

(pdf)

František Trávníček (1888–1961): notes on his life and work

A B S T R A C T
František Trávníček (1888–1961) was one of the major figures in Czech linguistics during the 20th century. The wide range of his research had an important impact on the development of various areas of both diachronic and synchronic Czech linguistics, and his scholarly legacy lives on. After 1948, he held high positions in scientific institutions and expert organisations and was undoubtedly an authority in the system of research organisation. He was also politically active. His scholarly and public activities have already been researched quite extensively, but only fragmentarily. As a result, there has thus far been no synthetic elaboration on his life and work in the Czech historiographical literature. In commemoration of the anniversary of František Trávníček’s birth, the aim of the present study is to contribute to a comprehensive evaluation of Trávníček’s scholarly work and his life in the historical context of the 19th and 20th centuries. This is done through the analysis of thus far unanalysed primary sources as well as secondary sources.

Key words: František Trávníček, biography, linguistics, Czech studies, history, historical grammar of Czech
Klíčová slova: František Trávníček, biografie, jazykověda, bohemistika, historie, historická mluvnice češtiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka PedF UK
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
martina.smejkalova@pedf.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 4, pp. 263–292

Previous Halina Zawiszová, Jiří Nekvapil: Páté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Next Václav Cvrček, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová, Anna Řehořková, Adrian Jan Zasina: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza