Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Eva Hajičová: Syntax–Semantics Interface

Libuše Dušková

[Book reviews]

(pdf)

Eva Hajičová: Syntax–Semantics Interface

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 1, pp. 61-63

Previous Jaroslav David: Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí

Next Ján Mačutek: Petr Plecháč – Robert Kolár: Kapitoly z korpusové versologie