Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Superdiverzita, komplexita a multimodálnost

Jakub Kopecký, Jiří Nekvapil, Helena Özörencik, Tamah Sherman

[Chronicles]

(pdf)

Superdiversity, complexity and multimodality

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 1, pp. 68-74

Previous Ján Mačutek: Petr Plecháč – Robert Kolár: Kapitoly z korpusové versologie

Next Vít Dovalil: Multidisciplinární přístupy v jazykovém plánování a jazykové politice