Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jan Chromý: Protetické v- v češtině

Marta Šimečková

[Book reviews]

(pdf)

Jan Chromý: Protetické v- v češtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 2, pp. 154–159

Previous Dunstan Clarke: Andrew Linn (ed.): Investigating English in Europe: Contexts and Agendas

Next ANNOUNCEMENT