Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dick Smakman: Discovering Sociolinguistics: From Theory to Practice

Sándor János Tóth

[Book reviews]

(pdf)

Dick Smakman: Discovering Sociolinguistics: From Theory to Practice

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 3, pp. 229–233

Previous Igor Pilshchikov: The Prague School on a global scale: a Coup d’œil from the East

Next Ondřej Šefčík, Blanka Čapková: Arnošt Lamprecht: Ke kořenům jazyků