Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Rebecca Clift: Conversation Analysis

Jiří Nekvapil, Martin Havlík

[Book reviews]

(pdf)

Rebecca Clift: Conversation Analysis

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 4, pp. 328–333

Previous Jana Straková, Milan Straka, Jan Hajič, Martin Popel: Hluboké učení v automatické analýze českého textu

Next Petr Kaderka: David McNeill: Why We Gesture: The Surprising Role of Hand Movements in Communication