Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K možnostem stylistického hodnocení jazykových prostředků v mluvených projevech učitelů základních škol

Václav Jindráček

[Articles]

(pdf)

On the stylistic classification of linguistic items in spoken discourses of basic school teachers

A B S T R A C T
In the present study, the author seeks to explore features peculiar to spoken language in Czech schools. For this purpose, the system of stylistic classification of linguistic items proposed by J. Homoláč and K. Mrázková is used. This system is based on an understanding of the Czech language situation as consisting of two basic sets of communicative situations: (1) everyday communication and (2) the realization of higher communicative aims. Data for the present study comprised 31 audio-recordings of classes in grades 6–9 conducted in Czech schools: the participants were 4 teachers and their pupils (aged 11–15). This material was described using the following criteria: (1) everyday communication or institutional communication, (2) the position of the linguistic item on the axis of high, medium and low style, (3) expressiveness of the linguistic item, (4) typically Bohemian or Moravian use. The analysis shows that the stylistic classification of linguistic items in these spoken texts should reflect criteria derived from the description of communication situations rather than their link to structural varieties of Czech (Standard Czech or Common Czech).

Key words: spoken Czech, stylistic classification of linguistic items, spoken language research, classroom interaction, teacher speech
Klíčová slova: mluvená čeština, stylistické hodnocení jazykových prostředků, výzkum mluveného jazyka, interakce ve výuce, řeč učitele

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra bohemistiky PF UJEP
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
vaclav.jindracek@ujep.cz

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 1, pp. 31–64

Previous Richard Müller, Pavel Šidák: Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled

Next Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát: Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939–1945