Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Tůma: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy

Helena Lohrová

[Book reviews]

(pdf)

František Tůma: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 2, pp. 159–164

Previous Tomáš Duběda: K typologii ekvivalentů v právním překladu

Next Tomáš Svoboda: Martin Konvička – Pavla Rašnerová – Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí