Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K presupozici předchozího (stejného/podobného) děje u prefigátů s při- a pře-

Luboš Veselý, Vojtěch Veselý

[Articles]

(pdf)

On the presupposition of a preceding (identical/similar) action implied by Czech prefixed verbs with při- and pře-

A B S T R A C T
The study deals with prefixed verbs with při- and pře- which imply a preceding action, namely one identical or similar to the action denoted by a given verb (přisladit čaj ‘sweeten tea (a little more)’; převážit rybu ‘reweigh a fish’). The paper addresses these questions: 1) What factors cause the implication of a preceding action to be perceived with varying strength for different verbs? 2) Does the meaning of a preceding action belong to the realm of semantics or pragmatics? The following findings are formulated: 1) Strength of the implication is affected by the amount of resemblance of the implied action to the action directly denoted: if two identical actions with identical result are concerned (přeočkovat dítě ‘revaccinate a child’) the implication is strong. If the verb expresses a change of state (přeformulovat text ‘reformulate a text’) the implication is weaker. 2) The character of the implied meaning is also a factor: if the implication is strongly determined by pragmatics (přisolit ‘add (more) salt’) it is merely loosely associated with the verb. If the implication is not dependent on pragmatics (převážit kapra ‘reweigh a carp’) it seems to be part of the lexical meaning and is strong.

Key words: presupposition, semantic presupposition, pragmatic presupposition, mutational verbs, prefixed verbs
Klíčová slova: presupozice, sémantická presupozice, pragmatická presupozice, mutační slovesa, předponová slovesa

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
vesely@ujc.cas.cz
vvesely@ujc.cas.cz

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 3, pp. 232–248

Previous Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz: Serial verb constructions containing the element idź in contemporary colloquial Polish

Next Miroslav Zumrík: Václav Cvrček – Zuzana Laubeová – David Lukeš – Petra Poukarová – Anna Řehořková – Adrian Jan Zasina: Registry v češtině