Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Medzinárodná konferencia o jazykových problémoch a ich manažmente

Szilárd Sebők

[Chronicles]

(pdf)

International conference on language problems and their management

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 4, pp. 336–340

Previous Anna Maria Perissutti: Za Andreou Trovesim (9. 6. 1971 – 10. 6. 2021)

Next Obsah ročníku 82/2021