Časopis Slovo a slovesnost
en cz

58. konference Leibnizova ústavu pro německý jazyk

Martin Šemelík, Marie Vachková

[Chronicles]

(pdf)

58. konference Leibnizova ústavu pro německý jazyk

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 83 (2022), number 3, pp. 236–239

Previous Roman Soóky: Jubilujúci Juraj Dolník

Next Josef Dobrovský Fellowship