Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pozn. red.

[Chronicles]

(pdf)

-

Těsně před vytištěním tohoto čísla Slova a slovesnosti došlo v jazykovědě k tak důležitým událostem, jako jsou články J. V. Stalina o otázkách jazykovědy. Oba články byly proto ještě dodatečně pojaty do čísla a první z nich ve znění upraveném podle sovětského knižního vydání, které se v některých jednotlivostech liší od původní úpravy článku v Pravdě. Omlouváme se tedy čtenářům, že se vydání tohoto čísla opozdilo a že Kronika je výjimečně stlačena. K velké sovětské diskusi o otázkách jazykovědy se v příštím čísle vrátíme úvahou o jejím zásadním významu i pro nás a o důsledcích, které z ní vyplývají pro naši jazykovědnou práci.

Slovo a slovesnost, volume 12 (1950), number 2, p. 112

Previous Pavel Trost: Nový překlad Písma

Next Jaroslav Moravec: Sovětská jazykověda a jazykovědná diskuse v „Pravdě“