Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Patrick Sériot – Janette Friedrich (eds.): Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930; Ekaterina Velmezova: Les lois du sens: la sémantique marriste

Jiří Kraus

[Book reviews]

(pdf)

Patrick Sériot – Janette Friedrich (eds.): Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930; Ekaterina Velmezova: Les lois du sens: la sémantique marriste

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 2, pp. 134-141

Previous František Štícha: Znovu o literární češtině Milana Kundery

Next Jiří Zeman: Dagmar Čapková – Lucie Saicová-Římalová (eds.): Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného)