Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 1

Articles

Kamila Mrázková: Užívání trpných příčestí v současných veřejných dialogických projevech

23 Vilém Kodýtek: Mluvená čeština v Praze a Brně: sonda do mluvených korpusů

Discussion

38 Dan Faltýnek: Samoorganizace řeči? Několik poznámek k lingvistickému a biologickému strukturalismu

Book reviews

46 Marek Nekula: Klaas-Hinrich Ehlers: Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft: Die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945

53 Olga Müllerová: Tora Hedin: Changing Identities: Language Variation on Czech Television

60 Tamah Sherman: Rod Gardner and Johannes Wagner (eds.): Second Language Conversations

66 František Štícha: Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS

69 Miloš Mlčoch: Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině

71 Jan Gregor: Ľubomír Kralčák: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine: Synchrónno-diachrónny pohľad

75 Alena M. Černá: Mieczysław Basaj – Janusz Siatkowski: Bohemizmy v języku polskim: Słownik

Chronicles

78 Jan Kořenský: Za Jánem Horeckým

79 Josef Anderš: Setkání ukrajinistů střední a východní Evropy v Olomouci

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 2

Articles

83 Luděk Hřebíček: Sémantické slapy v textových strukturách

91 Jarmila Panevová: Znovu o reciprocitě

101 Josef Štěpán: Ke komentujícím vedlejším větám se spojovacím výrazem jak

117 Pavla Chalupová, Josef Šimandl: Genitiv třech, čtyřech – kodifikace a úzus

Book reviews

130 Ivo Vasiljev: Jaroslav Popela: Skaličkova jazyková typologie

132 František Štícha: Andrej Ivanovič Izotov: Funkcional‘no-semantičeskaja kategorija imperativnosti v sovremennom češskom jazyke v sopostavlenii s russkim / Česká a ruská výzva jako funkčně sémantická kategorie

136 Roland Wagner: Björn Hansen – Petr Karlík (eds.): Modality in Slavonic Languages: New Perspectives

143 Edvard Lotko: Olga Martincová – Albena Rangelova – Jindra Světlá (eds.): Neologizmy v dnešní češtině

147 Klára Osolsobě: František Čermák – Renata Blatná (eds.): Jak využívat Český národní korpus

Chronicles

152 Dagmar Sieglová: Sympozium na počest osmdesátých narozenin J. Fishmana

153 Martin Havlík: Současná konverzační analýza na konferenci v Helsinkách

160 Alena M. Černá: Internetové hnízdo historických slovníků češtiny

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 3

Articles

163 Jan Kořenský: Paradigmata zkoumání řečové komunikace

170 Ľubomír Plesník: Medzikultúrne komunikačné synapsie

Discussion

184 Robert Adam: K diskusi o spisovné a „standardní“ češtině

Book reviews

190 Jiří Nekvapil, Petr Kaderka: Lynne Young – Claire Harrison (eds.): Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis: Studies in Social Change

197 Marek Nekula: Leo Hickey – Miranda Stewart (eds.): Politeness in Europe

200 Marek Nekula: Richard J. Watts: Politeness

205 Christa Dürscheid: Vít Dovalil: Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert: Die Entwicklung in ausgesuchten Bereichen der Grammatik

211 Martin Havlík: Elizabeth Couper-Kuhlen – Cecilia E. Ford (eds.): Sound Patterns in Interaction: Cross-Linguistic Studies from Conversation

218 Oliver Engelhardt: Rita Franceschini – Johanna Miecznikowski (eds.): Leben mit mehreren Sprachen: Sprachbiographien / Vivre avec plusieurs langues: Biographies langagières

224 Kateřina Černá, Oliver Engelhardt: André Cyr – Peter H. Nelde – Dorothea Ruthke (eds.): Sociolinguistica, 19: Wirtschaft und Sprache / Economy and Language / Economie et Langue

229 Sylvie Zyková: Leoš Šatava: Sprachverhalten und ethnische Identität: Sorbische Schüler an der Jahrtausendwende

232 Dagmar Sieglová: Colette A. Granger: Silence in Second Language Learning: A Psychoanalytic Reading

Chronicles

237 Jana Hoffmannová: Janu Kořenskému k sedmdesátinám

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 4

Articles

243 Ladislav Nebeský, Pavel Novák: Větné faktory a jejich podíl na analýze věty III

256 Juraj Dolník: Normálny stav normy spisovného jazyka

271 Stefan Michael Newerkla: Areály jazykového kontaktu ve střední Evropě a německo-český mikroareál ve východním Rakousku

Discussion

287 Jiří Nekvapil: Kultivace (standardního) jazyka

Book reviews

302 Karel Kučera: Český jazykový atlas, 5. díl

305 Josef Štěpán: František Štícha (ed.): Možnosti a meze české gramatiky

311 Viktor Elšík: Anna Rácová – Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina: Opis systému; Anna Rácová – Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny

315 Jiří Zeman: Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře

Chronicles

318 Zdeněk Starý: Pavel Novák – lingvista, kolega, přítel

319 František Čermák: Ladislav Zgusta (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007)