Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 73 (2012), number 1

Articles

Milada Hirschová: Performativnost a gramatické kategorie slovesa

13 Jan Křivan: Komparativ v korpusu: explanace morfematické struktury českého stupňování na základě frekvence tvarů

Discussion

46 Barbara Schmiedtová, Eva Flanderková: Neurolingvistika: předmět, historie, metody

Book reviews

63 Miroslav Hroch: Tomasz Kamusella: The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe

70 Michal Stehlík: Alexander Maxwell: Choosing Slovakia: Slavic Hungary, the Czechoslovak Language and Accidental Nationalism

Chronicles

74 Jarmila Panevová: Světová slavistika utrpěla citelné ztráty

76 Miloslava Vajdlová, Kateřina Voleková: Za pragmatikou do Toruně

78 Ivana Bozděchová: Konference na Korejské univerzitě cizích jazyků v Soulu

Slovo a slovesnost, volume 73 (2012), number 2

Articles

83 Josef Štěpán: K otázce souvětných členů (klauzí)

Discussion

103 Václav Cvrček: Conditio sine qua non: východiska a možnosti při hledání konsenzu o jazykové regulaci

135 Vít Dovalil: Nad Dolníkovou Teorií spisovného jazyka o konceptuálních a metodologických problémech ve výzkumu jazykových norem a spisovné variety

Book reviews

147 Jaroslav Štichauer: Patrick Sériot: Les langues ne sont pas des choses: Discours sur la langue et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale

151 Pavel Kosek: Šárka Zikánová: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)

Chronicles

157 Jiří Nekvapil: How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch

159 Anna Holečková: Slavistická konference o interakci

Slovo a slovesnost, volume 73 (2012), number 3

Notice

163 Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti Jazykový management

Articles

165 Małgorzata Haładewicz-Grzelak: Panoptical defragmentation of the Stalinist microcosm in post-war Poland

Discussion

194 Žaneta Dvořáková: Funkce vlastních jmen v literatuře a literární onomastika

208 Radek Čech: Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny

Book reviews

217 Ivo Vasiljev: Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita: Výbor z díla

220 František Štícha: Miroslav Grepl: Jak dál v syntaxi

224 Kamila Mrázková: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 46, č. 4, 2010: Monotematické číslo: Etnometodologické inspirace

Chronicles

230 Jiří Nekvapil: Sociolingvistické poznámky z Jižní Afriky

232 Vít Dovalil: Druhé mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

235 Jana Hoffmannová: Brněnské kolokvium o zkoumání korespondenčních textů

239 Alena Míšková, Ludmila Uhlířová: Dějiny Ústavu pro jazyk český poprvé knižně

Slovo a slovesnost, volume 73 (2012), number 4

Articles

245 Jana Hoffmannová, Světla Čmejrková: Intertextualita, polyfonie, heteroglosie: úvodem

253 Elda Weizman: Irony in news interviews: Dialogism and intertextuality

263 Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová: Intertextualita a její podíl na vyjednávání pozic účastníků talk show

285 Petr Mareš: Parodie jako forma intertextuality

299 Teresa Dobrzyńska: Intertextual relations and axiology: Verse structures as vehicles of axiological values in poetry

312 František Daneš: „Vícehlasí“ v českých lidových písních: několik textovělingvistických sond do jejich textury

324 Soňa Schneiderová: Specifika intertextovosti ve filozofickém diskurzu (na příkladu prací Jana Patočky)

345 Lucie Saicová Římalová: Intertextualita v procesu osvojování: raná dětská řeč

Discussion

366 Bohumil Fořt: Transduction as an alternative to intertextuality in the realm of fictional worlds

Book reviews

374 Ondřej Sládek: Text v pohybu. Soubor knih: Milan Jankovič: Dílo v pohybu; Marie Kubínová: Text v pohybu četby; Jan Matonoha: Psaní vně logocentrismu: Diskurz, gender, text

Notice

383 Announcement: 3rd International Language Management Symposium: Special Focus on Research Methodology