Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 1

Articles

Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních

Discussion

39 Miroslav Valeš: Jazyková diverzita a jazyková politika v Ekvádoru

Book reviews

59 Robert Adam: F. Xavier Vila (ed.): Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges

65 Irena Bogoczová: Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe; Izabela Łuc – Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność

70 Josef Štěpán: Ondřej Pešek: Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině

76 František Čermák: Ivo Vasiljev – Nguyễn Quyết Tiến: Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt / Velký učební česko-vietnamský slovník, 1: A–G

Chronicles

79 Josef Štěpán: Sto let od narození Karla Svobody

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 2

Articles

83 Tomáš Duběda: Czech intonation: A tonal approach

99 Jakub Češka: Literárně inscenované svědectví: K emancipačním strategiím v Hrabalově novele Jarmilka

Discussion

127 Stanislava Kloferová: Nářeční kontakty německo-české ve třetím tisíciletí: k výzkumu historických německých nářečí v České republice

Book reviews

142 Slavomíra Ferenčuhová: Durk Gorter – Heiko F. Marten – Luk Van Mensel (eds.): Minority Languages in the Linguistic Landscape

146 Jasňa Pacovská: James W. Underhill: Creating Worldviews: Metaphor, Ideology and Language

Chronicles

152 Mirjam Friedová, Eva Hajičová: Odešel velký lingvista i vzácný člověk

156 Jakub Kopecký, Kamila Smejkalová: Mezinárodní sympozium o jazykovém managementu v Praze

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 3

Articles

163 Andrea Hudousková, Eva Flanderková, Barbara Mertins, Kristýna Tomšů: Hypotéza vymazávání stop a její platnost v češtině u pacientů s Brocovou afázií

181 Petr Nejedlý: Enantiosémie jako výsledek vývojových procesů

Discussion

193 Александр Бондарко: К вопросу о соотношении центра и периферии в структуре грамматических единств

200 Božena Bednaříková: O Komárkově teorii morfologie

Book reviews

220 Kamila Mrázková: Lesley Milroyová – Matthew Gordon: Sociolingvistika: Metody a interpretace

Chronicles

227 Wolfgang U. Dressler: In celebration of Prof. Daneš’s 95th birthday

227 Zdena Palková: Fonetická zastavení Františka Daneše

230 Marián Sloboda: Konference o jazyku a superdiverzitě

Notice

238 Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti „Indoevropská srovnávací jazykověda: nedávný vývoj a aktuální stav“

239 Call for abstracts for a special issue of Slovo a slovesnost “Indo-European comparative linguistics: recent development and state-of-the-art”

240 Centrum akademického psaní

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 4

Notice

241 Monotematické číslo: Jazykový management

Articles

245 Jiří Nekvapil, Tamah Sherman: Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky

255 Goro Christoph Kimura: Language management as a cyclical process: A case study on prohibiting Sorbian in the workplace

271 Jakub Kopecký: Přechylování příjmení v češtině jako případ jazykového managementu

294 Tamah Sherman, Jiří Homoláč: Management summaries and the follow-up interview in language biography research

325 István Lanstyák: On the process of language problem management

Book reviews

352 Halina Zawiszová: Hidehiro Muraoka (ed.): Sesshoku Bamen ni okeru Gengo Shiyō to Gengo Taido / Language Use and Language Attitude in Contact Situations

358 Jiří Zeman: Journal of Asian Pacific Communication, Volume 22, Issue 2, 2012: Special Issue: Language Management Approach: Probing the Concept of “Noting”

361 Jiří Nekvapil: David Cassels Johnson: Language Policy

Chronicles

366 Helena Özörencik: Workshop o výzkumu vícejazyčnosti v Dubrovníku