Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 77 (2016), number 1

Articles

Klaus Gloy: Wen heiratete Ödipus? Perspektivenprobleme der Sprachnormenforschung

23 Eva Krásová: První debata o arbitrárnosti jazykového znaku

Discussion

47 Roland Wagner: Možnosti a úskalí jazykového popisu na základě formálního lingvistického aparátu: poznámky k nové syntaxi češtiny

60 František Martínek: Ke kritice Slovníku současné češtiny

Book reviews

70 Kamila Etchegoyen Rosolová: Michael Billig: Learn to Write Badly: How to Succeed in the Social Sciences

74 Irena Vaňková: Jana Bílková: Tautologie a kontradikce v češtině

Notice

80 Slavnostní seminář u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Petra Sgalla, DrSc., Dr.h.c.mult.

Slovo a slovesnost, volume 77 (2016), number 2

Articles

83 Václav Cvrček, Anna Čermáková, Michal Křen: Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny

102 Jiří Pergler: K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní

123 Tomáš Duběda: Empirické mapování výslovnostního úzu u cizích slov

Discussion

143 Jiří Homoláč, Kamila Mrázková, Jitka Veroňková: Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě

Book reviews

155 Alena Bohunická: Světla Čmejrková – Martin Havlík – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Jiří Zeman: Styl mediálních dialogů

Slovo a slovesnost, volume 77 (2016), number 3

Articles

163 Vít Michalec, Vojtěch Veselý: K významu substantiv s převahou plurálových tvarů

185 Pavla Chejnová: Osvojování gramatických kategorií sloves u českého dítěte

Discussion

202 Tamah Sherman, Magdalena Antonia Hromadová, Helena Özörencik, Eliška Zaepernicková, Jiří Nekvapil: Two sociolinguistic perspectives on multilingual families

Book reviews

219 Jiří Nekvapil: Anne-Claude Berthoud – François Grin – Georges Lüdi (eds.): Exploring the Dynamics of Multilingualism: The DYLAN Project

224 Ivana Kolářová: Oldřich Uličný – Ondřej Bláha (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 6: Úvahy o české morfologii

Chronicles

230 Irena Vaňková: Gratulace k narozeninám Aleny Macurové

233 Halina Zawiszová, Martin Prošek: 4th International Language Management Symposium

Slovo a slovesnost, volume 77 (2016), number 4

Notice

241 Monotematické číslo

Articles

245 Ondřej Šefčík, Václav Blažek: Indo-European linguistics after two centuries: introductory remarks

251 Reiner Lipp: Final stops in Indo-European: their phonological classification as a key to the Proto-Indo-European root structure constraint

300 Ondřej Šefčík: The problem of Proto-Balto-Slavic ‘aspirates’ revisited

316 Harald Bichlmeier: Zur Frage des nichtindogermanischen Substrats im Germanischen: Ein kurzer Überblick

337 Helena Karlíková: Pozdrav v indoevropském areálu (původ, motivace, funkce)

354 Ronald I. Kim: From sound change to suppletion: case studies from Indo-European languages

Discussion

371 Allan R. Bomhard: The glottalic model of Proto-Indo-European consonantism: re-igniting the dialog

392 George Starostin, Mikhail Zhivlov, Alexei Kassian: The “Nostratic” roots of Indo-European: from Illich-Svitych to Dolgopolsky to future horizons

416 Jadranka Gvozdanović: Aspects of Indo-European historical syntax in a typological perspective

Notice

435 ANNOUNCEMENT: 5th International Language Management Symposium: Interests and Power in Language Management