Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 1

Articles

Václava Kettnerová: Syntaktická struktura komplexních predikátů v češtině

25 Ľubomír Plesník: Vétálapaňčavimšati ako doklad civilizačno-kultúrnych osobitostí v slovesnom zobrazení životných stratégií

Discussion

45 Jana Hoffmannová, Jiří Zeman: Výzkum syntaxe mluvené češtiny: inventarizace problémů

Book reviews

67 Petr Mareš: Jürgen Spitzmüller: Graphische Variation als soziale Praxis: Eine soziolinguistische Theorie skripturaler ›Sichtbarkeit‹

73 Petar Vuković: Jiří Nekvapil – Tamah Sherman (eds.): International Journal of the Sociology of Language, 232: Special Issue: The Language Management Approach: Perspectives on the Interplay of Bottom-Up and Top-Down

77 Robert Adam: F. Xavier Vila – Vanessa Bretxa (eds.): Language Policy in Higher Education: The Case of Medium-Sized Languages

82 Irena Vaňková: Alena Bohunická: Metaforika činnostného aspektu jazyka

Chronicles

88 František Čermák: Za Ivem Vasiljevem

89 Jana Hoffmannová: Dialogy s Olgou Müllerovou

94 Josef Štěpán: Životní jubileum Oldřicha Uličného

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 2

Articles

99 Pavel Šturm, David Lukeš: Fonotaktická analýza obsahu slabik na okrajích českých slov v mluvené a psané řeči

119 Jana Kesselová: Inštrumentál v ranej ontogenéze reči dieťaťa hovoriaceho po slovensky

145 Jan Chromý: Comparison of spoken corpora from a sociolinguistic perspective

Book reviews

159 Stephanie Rudwick: Dick Smakman – Patrick Heinrich (eds.): Globalising Sociolinguistics: Challenging and Expanding Theory

164 Vít Dovalil: Jana Kusová: Morphologische Varianz der peripheren Substantivparadigmen im geschriebenen Gegenwartsdeutsch: schwache Maskulina, starke Feminina und gemischte Substantive

169 Ludmila Uhlířová: Martina Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983)

176 Martina Ivanová: Pavla Kochová – Zdeňka Opavská (eds.): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

182 Eva Flanderková: Eva M. Fernándezová – Helen Smithová Cairnsová: Základy psycholingvistiky

Chronicles

189 Petra Vaculíková, Lukáš Zámečník: Osmdesátiny profesora Jana Kořenského

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 3

Articles

195 Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová: The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR

214 Lucia Dančišinová: Preferencie pri výbere anglických uvádzajúcich slovies v záverečných prácach slovenských študentov anglistiky

Discussion

226 Alena Macurová: Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice

237 Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí

Book reviews

254 Jana Hoffmannová: Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo

260 Bohumil Fořt: Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda

263 Martin Šemelík, Tomáš Koptík: František Štícha: Česko-německá srovnávací gramatika

269 Martin Janečka: Martin Haspelmath – Andrea D. Sims: O čem je morfologie

Chronicles

276 Jasňa Pacovská: Bohemistická konference v Liberci

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 4

Notice

282 Redakce: Redakční oznámení

Articles

283 František Tůma: Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy

305 Konstantin Lifanov: Asymetrická divergencia spisovnej slovenčiny a spisovnej češtiny na slovotvornej rovine

322 Petr Plecháč, Jaroslava Hlaváčová, Kristýna Merthová, Robert Kolár: Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji

Book reviews

333 Ondřej Slówik: Katharina König: Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion: Eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen

337 Ondřej Dufek: Soňa Schneiderová: Analýza diskurzu a mediální text

343 Ekaterina Lapshinova-Koltunski, Maciej Ogrodniczuk: Šárka Zikánová – Eva Hajičová – Barbora Hladká – Pavlína Jínová – Jiří Mírovský – Anna Nedoluzhko – Lucie Poláková – Kateřina Rysová – Magdaléna Rysová – Jan Václ: Discourse and Coherence: From the Sentence Structure to Textual Relations

349 Jiří Mírovský: Petr Pořízka: Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely, nástroje

Chronicles

353 Vít Dovalil: Pluricentrické jazyky a jejich nedominantní variety

356 Magdalena Hanusková: 1st International Conference on Sociolinguistics 2016

Notice

361 Obsah ročníku 78/2017