Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 1

Articles

James Wilson: Salience and second dialect acquisition

27 Jana Šindlerová, Vladislav Kuboň, Aleš Tamchyna, Kateřina Veselovská: Alternace konstrukcí s aktorem a instrumentem v paralelním česko-anglickém závislostním korpusu

Discussion

47 Richard Změlík: Kvantitativní a korpusový výzkum v literární vědě: možnosti a přístupy

Book reviews

66 Petr Zemánek: Abdulkafi Albirini: Modern Arabic Sociolinguistics: Diglossia, Variation, Codeswitching, Attitudes and Identity

70 Jan Dlask, Lenka Fárová: Mia Halonen – Pasi Ihalainen – Taina Saarinen (eds.): Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparison

76 Zdeňka Hladká: František Čermák – Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník

Notice

80 Acta onomastica

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 2

Articles

83 Jakub Češka: Zrod Hrabalova spisovatelství: Lektorské řízení Hrabalovy tvorby v nakladatelství Československý spisovatel v první polovině šedesátých let

122 Pavel Sojka: Konkurence variant oni sázejí a oni sází – historie a současnost

Discussion

141 Kamila Mrázková, Jiří Homoláč: Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny

Book reviews

157 Marek Nekula: Jana Marková: Religiöse Konzepte im tschechischen nationalen Diskurs (1860–1885)

162 Stephanie Rudwick: Nkonko M. Kamwangamalu: Language Policy and Economics: The Language Question in Africa

Chronicles

167 Bohumil Vykypěl: In memoriam Mirek Čejka (31. 8. 1929 – 27. 12. 2017)

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 3

Articles

171 Magda Ševčíková, Jarmila Panevová: Hranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves

199 Radek Skarnitzl: Fonetická realizace slovního přízvuku u delších slov v češtině

Discussion

217 Anna Čermáková, Marie Kopřivová: Korpusový výzkum mluveného jazyka na příkladu češtiny a angličtiny: současný stav

Book reviews

241 Petr Mareš: Kirsten Adamzik: Textlinguistik: Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven

247 Lisa Fairbrother: Georges Lüdi, Katharina Höchle Meier & Patchareerat Yanaprasart (eds.): Managing Plurilingual and Intercultural Practices in the Workplace: The Case of Multilingual Switzerland

251 Helena Özörencik: István Lanstyák – Gabriela Múcsková – Jozef Tancer (eds.): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku

Chronicles

256 Halina Zawiszová, Jiří Nekvapil: Páté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 4

Articles

263 Martina Šmejkalová: František Trávníček (1888–1961): poznámky k životu a dílu

293 Václav Cvrček, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová, Anna Řehořková, Adrian Jan Zasina: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza

Discussion

322 Jakub Kopecký: Argumentace v jazykové interakci

Book reviews

345 Petr Kaderka, Jiří Nekvapil: Richard Fitzgerald – William Housley (eds.): Advances in Membership Categorisation Analysis

351 He Shanhua: Li Yuming: Language Planning in China

357 Věra Dvořáčková: Jiří Zeman: Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965–2015)

Chronicles

361 Helena Özörencik: Konference o standardizaci v „globální“ perspektivě

Notice

364 ANNOUNCEMENT: 6th International Language Management Symposium

365 Obsah ročníku 79/2018