Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 1

Articles

Alena Kolyaseva: The nominal uses of the Russian rod (‘genus’, ‘genre’, ‘kind’) and tip (‘type’): the starting point of desemanticization

45 Zuzana Kováčová, Elena Ciprianová: From primary meanings of the sensory perceptions of touch and taste to lexicalized metaphors in an associative-semantic network in Slovak

67 Matej Drobňák, Jaroslav Peregrin, Petr Matějíček, Michal Hubálek: Experimentální studie akceptace pravidel přirozené dedukce v českém jazyce

Book reviews

84 Roland Wagner: Milada Hirschová: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou

Chronicles

90 Markéta Ziková, Pavel Caha, Pavel Kosek: Petru Karlíkovi k sedmdesátinám

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 2

Articles

95 Martin Ološtiak, Marta Vojteková: Kompozitnosť a kompozícia: príspevok k charakteristike zložených slov na materiáli západoslovanských jazykov

118 Veronika Kloudová: O výjimkových frázích v češtině

139 Tomáš Duběda: K typologii ekvivalentů v právním překladu

Book reviews

159 Helena Lohrová: František Tůma: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy

164 Tomáš Svoboda: Martin Konvička – Pavla Rašnerová – Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí

Chronicles

170 Petr Karlík: Miroslav Grepl (14. 4. 1929 – 3. 4. 2021)

Notice

175 Výzva

176 Call for Abstracts