Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 1

Articles

Alena Kolyaseva: The nominal uses of the Russian rod (‘genus’, ‘genre’, ‘kind’) and tip (‘type’): the starting point of desemanticization

45 Zuzana Kováčová, Elena Ciprianová: From primary meanings of the sensory perceptions of touch and taste to lexicalized metaphors in an associative-semantic network in Slovak

67 Matej Drobňák, Jaroslav Peregrin, Petr Matějíček, Michal Hubálek: Experimentální studie akceptace pravidel přirozené dedukce v českém jazyce

Book reviews

84 Roland Wagner: Milada Hirschová: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou

Chronicles

90 Markéta Ziková, Pavel Caha, Pavel Kosek: Petru Karlíkovi k sedmdesátinám

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 2

Articles

95 Martin Ološtiak, Marta Vojteková: Kompozitnosť a kompozícia: príspevok k charakteristike zložených slov na materiáli západoslovanských jazykov

118 Veronika Kloudová: O výjimkových frázích v češtině

139 Tomáš Duběda: K typologii ekvivalentů v právním překladu

Book reviews

159 Helena Lohrová: František Tůma: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy

164 Tomáš Svoboda: Martin Konvička – Pavla Rašnerová – Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí

Chronicles

170 Petr Karlík: Miroslav Grepl (14. 4. 1929 – 3. 4. 2021)

Notice

175 Výzva

176 Call for Abstracts

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 3

Articles

179 Magdaléna Rysová, Kateřina Rysová: Primární a sekundární diskurzní konektory

209 Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz: Serial verb constructions containing the element idź in contemporary colloquial Polish

232 Luboš Veselý, Vojtěch Veselý: K presupozici předchozího (stejného/podobného) děje u prefigátů s při- a pře-

Book reviews

249 Miroslav Zumrík: Václav Cvrček – Zuzana Laubeová – David Lukeš – Petra Poukarová – Anna Řehořková – Adrian Jan Zasina: Registry v češtině

Chronicles

255 Zdeněk Starý: Ladislav Nebeský (1937–2021)

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 4

Articles

263 Magda Ševčíková: Bezpříponová substantiva a vyjadřování vidového protikladu u příbuzných sloves

289 Karel Komárek: Slovosled sylabotónického verše v češtině

Book reviews

321 Jiří Nekvapil: Ofelia García – Nelson Flores – Massimiliano Spotti (eds.): The Oxford Handbook of Language and Society

326 Petr Kaderka, Jakub Kopecký: Dirk vom Lehn: Ethnomethodologische Interaktionsanalyse: Videodaten analysieren und die Organisation von Handlungen darstellen

Chronicles

333 Anna Maria Perissutti: Za Andreou Trovesim (9. 6. 1971 – 10. 6. 2021)

336 Szilárd Sebők: Medzinárodná konferencia o jazykových problémoch a ich manažmente

Notice

341 Obsah ročníku 82/2021