Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 1

Články

Petr Kaderka, Tamah Sherman, Eva Havlová: Úvodem: O redakční politice a redakční práci

Petr Kaderka, Tamah Sherman, Eva Havlová: Editorial: Slovo a slovesnost editorial policies and practices

13 Petr Kaderka: Pragmatika situace

41 Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech: Analýza tematické koncentrace textu: komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka

Rozhledy

55 Jiří Homoláč: Nad knihou o jazykovém managementu v kontaktových situacích

Recenze

67 Ivo Vasiljev: František Daneš: Kultura a struktura českého jazyka

Kronika

73 Jana Hoffmannová, Petr Kaderka: Za Světlou Čmejrkovou

77 Vít Dovalil: Jak se dobrat pragmatického standardu?

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 2

Články

83 Martina Šmejkalová: Syntaktické dílo Vladimíra Šmilauera v kontextu vývoje české lingvistiky 20. století

110 Radek Ocelák: Sémantické škály a skalární modifikátory v češtině

Rozhledy

135 Juraj Dolník: Komplement k článku o Teórii spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu

139 Václav Cvrček, Vilém Kodýtek: Ke klasifikaci morfologických variant

Recenze

146 Marie Krčmová: Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová (eds.): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí

Kronika

152 Jana Hoffmannová, Marie Krčmová: K devadesátým narozeninám Milana Jelínka

155 Ivo Vasiljev: Druhá konference o multilingvismu v Dubrovníku

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 3

Články

163 Karsten Rinas: Tři „nové“ modifikační částice v češtině: schválně, normálně a jako

178 Vojtěch Veselý: K významovým vztahům v apoziční skupině

Rozhledy

195 Anna Čermáková: Jaký slovník uživatelé češtiny potřebují? O Slovníku současné češtiny nakladatelství Lingea

211 Jana Hoffmannová: Radost z vícejazyčnosti

Recenze

221 Jan Chovanec: Patrick Studer – Iwar Werlen (eds.): Linguistic Diversity in Europe: Current Trends and Discourses

Kronika

227 Petr Kaderka, Marián Sloboda, Tamah Sherman, Kamila Mrázková, Vít Dovalil, Martin Havlík: Sociolingvistické sympozium v Berlíně

237 Ludmila Uhlířová: Homo bohemicus 2011

Sdělení redakce

240 Call for Papers: English in business and commerce: Interactions and policies

Slovo a slovesnost, ročník 74 (2013), číslo 4

Články

243 Alexandra Jarošová: Problém rozsahu vidovej korelácie: zisťovanie možností za hranicami imperfektivizácie a mutácie

269 Miloslava Vajdlová: Ke konkurenci předpon s-, z-, vz- (nejen) ve staré a střední češtině

Rozhledy

279 Veronika Štěpánová: Pojetí výslovnosti v českých výkladových slovnících (výzva k diskusi)

Recenze

298 Pavlína Jínová: Zdenka Rusínová: Pokušení struktury

302 Michael Betsch: Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech

307 Jiří Zeman: James Wilson: Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic

310 Petr Kaderka: Jürgen Streeck: Gesturecraft: The Manu-Facture of Meaning

Kronika

316 Björn Jernudd: On the occasion of J. V. Neustupný’s 80th birthday

Sdělení redakce

319 Call for Papers: 3rd LINEE+ International Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time